top of page

'Zwemkleding als tweede huid'

BoW_Juliene3_fotoFleurMulder.jpg
BoW_Marielle4_fotoFleurMulder.jpg
BoW_Marielle1_fotoFleurMulder.jpg
BoW_Joanna1_fotoFleurMulder.jpg
DSC_0691.jpg

Bodies of Water

waterlichamen

elke significante ophoping van water op het aardoppervlak of op een andere planeet.

 

Waterkwaliteit is essentieel voor een gezonde leefwereld voor mens, dier en ecosysteem. Helaas is de waterkwaliteit van Nederland de slechtste van Europa. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese wet die tot doel heeft de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Het lijkt erop dat Nederland de KRW-doelstelling van 2027 niet gaat halen.

Waar gaat het over als we het over waterkwaliteit hebben? En hoe kunnen mensen zich daartoe verhouden? Bodies of Water (BoW) is een serie zwemkleding die de onzichtbare kwaliteit van onze waterlichamen zichtbaar maakt. Het grafisch patroon van de badkleding beweegt mee met indicatoren die de leefbaarheid van ons water weerspiegelen. Het reageert op het water waar jij in zwemt.

Met zwemkleding als tweede huid geeft BoW de kwetsbaarheid terug aan een urgent probleem. Het maakt een abstracte kwestie, met v
eel bureaucratische taal, bespreekbaar voor iedereen.

Bodies of Water is in samenwerking met TwynstraGudde  en gelanceerd bij de Embassy of Water 2023


ENG

 

waterbody

any significant accumulation of water on the surface of Earth or another planet.
 

Water quality is essential for a healthy environment for humans, animals and ecosystems. Unfortunately, the water quality in the Netherlands is the worst in Europe. The Water Framework Directive (WFD) is a European law aimed at improving water quality in Europe. It looks like the Netherlands is not on track to meet the WFD goal for 2027.

What are we talking about when we talk about water quality? And how can people relate to it? Bodies of Water (BoW) is a collection of swimwear that makes the invisible quality of our water bodies visible. The graphic pattern of the swimwear changes and reflects the viability of our water. It responds to the water you swim in.

With swimwear as a second skin, BoW gives vulnerability back to an urgent issue. It makes an abstract problem, with a lot of bureaucratic language, accessible to everyone
.

 

Bodies of Water is in collaboration with TwynstraGudde

IMG_1368 2.JPG

WDE talks bij Pakhuis de Zwijger over The Embassy of water en de Mensput Wensput

IMG_1354 2.jpg
bottom of page