Eerste Hulp Bij Vraagstukken

NL
vraag baak

persoon tot wie mensen zich richten met moeilijke vragen

 

E.H.B.V. is een informatiepunt voor bedrijven, instanties en organisaties met prangende vraagstukken. 

 

Als Social Designer zoekt Fides constant werelden op die haar niet eigen zijn. Het is haar overtuiging dat in een wereld waar veel ‘anders’ moet ontwerpers en kunstenaars als ‘andersdenkenden’ een belangrijke speler zijn om de sociale en maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan aan te pakken. Toch weten de werelden van het regelen en het ontregelen elkaar moeilijk te vinden. 

Kunst en ontwerp inspireert, maar organisaties vinden het lastig om een vertaalslag te maken tussen de door ontwerpers geschapen concepten en hun eigen praktijk.

 

E.H.B.V. is een tool voor zowel ontwerpers als opdrachtgevers om elkaar op een kritisch moment te vinden. Door het invullen van een ‘vraagstukformulier’ kunnen ze een gratis consult met een ontwerper aanvragen. Zo kan de vrager de toegevoegde waarde van een ontwerper ervaren en krijgt de bevrager de kans om bij te dragen aan een veranderende wereld. 

E.H.B.V. is op de Dutch Desing Week van 16 tot 23 oktober te zien bij de expositie 'I hear what you're seeing'

wat is logisch - B.jpg
ik vraag me af wat ik me afvraag R.jpg
Ik snap het niet - Intro
00:00 / 00:00
hoe heb ik respect Z.jpg

ENG
Vraag baak

a person to whom people turn with difficult questions

 

E.H.B.V. (First Aid for Complex Issues) is an information desk at the DDW for companies, authorities and organizations with pressing issues.

 

As a Social Designer, Fides seeks out worlds that are not her own. She is convinced that in a world where a lot of things have to be done differently, designers and artists who are known to think differently, are an important player in tackling social and environmental challenges. Yet the worlds of policy  and creation find it difficult to find each other. Art and design inspire, but organizations find it difficult to make a translation between the concepts created by designers and their own practice.

 

E.H.B.V. is a tool for both designers and clients to find each other at a critical moment. By filling in an 'complex issue questionnaire' they can request a free consult with a designer. In this way the requester can experience the added value of a designer and designers are given the opportunity to contribute to a changing world.

E.H.B.V. can be seen at the Dutch Design Week from 16 to 23 October at the exhibition 'I hear what you're seeing'

ishn luisteren.png
DSC_0038.JPG

'Een thuishaven voor prangende vraagstukken'

ik snap het niet postcards , schouders.jpg