Grond Verbond

'Een thuishaven voor het niet snappen'

verbond

een door een rituele handeling bekrachtigde belofte

 

Een verbond tussen boer en burgen om samen zorg te dragen voor ons landschap.

 

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen waar ecologisch herstel van het landschap en persoonlijke verbinding een inherent onderdeel van is. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, samen met verwerkers en boeren hoe ons eten het Amsterdamse landschap biodiverser en persoonlijker maakt. Elk half jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan iedereen ideeën voor herstelprojecten aandragen. In een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, bepalen we samen hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan ecosysteem herstel.

Voor meer informatie ga naar www.iksnaphetniet.info

wat is cohesie G.jpg
ishn illustratie ballonnetjes .png
ik vraag me af wat ik me afvraag R.jpg
wat is logisch - B.jpg
Ik snap het niet - Intro
00:00 / 00:00
hoe heb ik respect Z.jpg
1/1
ishn luisteren.png