Fides Lapidaire.jpg

‘Het onverwachtse vorm geven ’

Fides Lapidaire

NL
f
i·des

trouw, vertrouwen

la·pi·dair·e

kort, kernachtig

rots vast

Als Social Designer biedt Fides Lapidaire verrassende perspectieven op complexe vraagstukken. Ze durft het niet te snappen, kijkt waar je niks denkt te vinden en legt nieuwe vragen bloot. Hierdoor creëert ze een omgeving waar bewustwordingsprocessen ontstaan die veranderingen in gang zetten.

ENG
f
i·des

trust, faith

la·pi·dair·e

concise,

rock solid

As a Social Designer, Fides Lapidaire offers surprising perspectives on complex issues. By creating new angles on things you think you know Fides shapes an environment where awareness processes arises that trigger change.